Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

For vindkraft.

Tirsdag behandlet Stortinget et forslag fra Senterpartiet om å innføre en hjemfallsordning for vindkraft «slik det er for vannkraft».

Energiminister Tina Bru (H) slet med å forstå hvor Senterpartiet ville med forslaget.

– Jeg forstår bare ikke ønsket om hjemfall, og jeg skjønner ikke helt hva poenget med noe sånt skal være. Jeg skjønner ikke hva som eventuelt skal hjemfalle. Er det turbinene? Er det et område som har vært påvirket av industrivirksomhet som har vært der, og så skal det være statens ansvar å rydde opp etter dem som har holdt på, spurte Bru.

– Jeg mener vi gjennom garantistillelse i konsesjoner som blir gitt i fremtiden, må sikre at den opprydningsjobben gjøres av dem som har drevet denne næringsvirksomheten, sa hun videre.

Statsråden fikk støtte av Frps Terje Halleland.

– Å innføre hjemfall på prosjekter som har en levetid på rundt 25 år, ser jeg på som lite formålstjenlig. Vi må ikke ende opp med at staten skal overta prosjekter som andre skulle avvikle og rydde opp i. Da må det være viktigere at vi kan pålegge og sikre at utbygger har garantier for opprydding og tilbakeføring når konsesjonene utløper, sa Halleland.

Heller ikke Venstres Ketil Kjenseth så noe stort behov for noen ny hjemfallsordning.

– Det er en form for hjemfall på vindkraft i dag: En får konsesjon i bare 25 år, sa han.