Masterstudent Maren Elise Rognerud er snart i gang med sine ultralydforsøk i Vannkraftlaboratoriet. Foto: Stein Arne Bakken

Forskere ved i Trondheim jobber tverrfaglig for løse problemet med fiskedød i vassdrag som følge av at avløpsvann fra kraftverk kan bli overmettet med luft.

Slik overmetning gir gassblæresyke hos fisk, en dødelig tilstand dersom den varer over tid. Årsaken til problemet er at mye vann i underdimensjonerte eller blokkerte bekkeinntak fører med seg luft inn i vannveien.

Ombygging av bekkeinntak er kostbart, og det forskes for å finne alternativer.

Akustisk kavitasjon

Forskningen skjer i regi av FME-senteret HydroCen på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU. Her blir det gjort forsøk med bruk av ultralyd for å redusere gassovermetningen i vannet. 

– Ultralyd skaper akustisk kavitasjon i vannet. Det gjør at prosessen med å felle ut løs luft, blir mer effektiv, sier Maren Elise Rognerud. Hun tar sin masteroppgave dette semesteret knyttet mot FoU-prosjektet.

Tidligere i studiet har hun gjennomført en prosjektoppgave for å studere hvordan frekvens og effekt til ultralydbølger påvirker avgassingsprosessen i vannet. Masteroppgaven innebærer blant annet å bygge utstyr og gjennomføre forsøk i Vannkraftlaboratoriet for å undersøke hvordan ultralyd kan brukes for å hindre fiskedød i vassdrag.

– Løsningen er å finne ut hvordan ultralyd virker på overmettet vann, nærmere bestemt hvordan kavitasjonsbobler som inneholder gassmolekyler, oppfører seg i når de blir truffet av trykkbølgene fra ultralyden. Det gjelder å kunne velge riktig frekvens på ultralyden, slik at gassen i boblene utvider seg og flyter opp til overflaten, der de oppløser seg i friluft. Det vil redusere gassovermetningen i vannet, og risikoen for fiskedød, sier Rognerud.

Minst ti kraftverk

Hun viser til at om lag ti kraftverk har hatt problemer med fiskedød som følge av dykkersyke, men det er mistanke om at problemet er mer utbredt.

Hennes veileder, førsteamanuensis Bjørn Winther Solemslie på Vannkraftlaboratoriet, opplyser at forskere innen biologi og miljødesign jobber med alternative løsninger til bruk av ultralyd.