Prosjektdirektør for bærekraft i Norconsult, Ketil Søyland, holdt innlegg på produksjonsteknisk konferanse mandag. Foto: Øyvind Lie

Men utslippene kan kuttes ved å bruke mindre betong.

På Prouksjonsteknisk konferanse (PTK) i Trondheim mandag slo prosjektdirektør for bærekraft i Norconsult, Ketil Søyland, hull på myten om at den norske vannkraften er fri for klimagassutslipp.

Han viste til at Statens vegvesen regner med utslipp på 35 tonn CO2 for hver million kroner som investeres. I prosjekter med mye tunneler og mye anlegg med betong er utslippene oppe i 60 tonn per million kroner investert, ifølge Søyland.

– Hvor ligger damrehabiliteringen? Jeg vil tippe, uten at jeg kan bevise det, at det ligger et sted mellom 50 og 60 tonn per million dere investerer. Det er mye, sa Søyland.

Beteong gir utslipp

Samtidig er vannkraftbransjen heldig stilt sammenlignet med andre bransjer, ved at CO2-utslippene relativt raskt spares inn igjen. Søyland trakk fra Rosten kraftverk nord i Gudbrandsdalen som eksempel. Ifølge Eidsiva reduserer Rosten kraftverk, med en kostnadsramme på snaue 900 millioner kroner, de globale CO2-utslippene med 100.000 tonn per år ved å erstatte ut fossil energiproduksjon.

– Klimagjelden tilbakebetales der veldig raskt, før det er gått et år, sa Søyland.

Han understreket imidlertid at utslippene likevel er store.

– Det er mye vi kan gjøre noe med. Det dreier seg om klimasmarte materialer. En kubikkmeter betong gir mer klimagassutslipp enn en flytur tur-retur Paris, og hvis en legger armering i den kubikkmeteren med betong, dobler du det klimagassutslippet, sa Søyland.

Regne nøyere

Han spurte så salen hvordan de kan redusere mengden betong.

– Kan dere gi rådgiveren litt mer tid til å regne litt skarpere, eller kan dere eller entreprenøren regne? Kan man optimalisere løsningene i de tykke betongstverrsnittene dere bruker, kan dere legge inn en sparestein, spurte Søyland.

Han fortalte også at det ikke er uvanlig at det sprenges bort for mye av fundamentene, og at man dereetter må fylle igjen med betong. En mindre voldsom salve ville da redusert klimagassutslippene.

Sparer penger

På Ringeriksbanen satte Norconsult seg som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent. De hadde idemyldring og fant 650 ideer og valgte ut de beste som ikke var for dyre.

– Vi satte opp en graf som viser at vi kan spare penger på å kutte utslipp, at vi kan kutte mellom 25 og 40 prosent uten at det koster noe, sa Søyland.

På Ringeriksbanen bestemte de seg derfor for å redusere utslippene med hele 50 prosent. Da koster litt, men ikke mye, ifølge Søyland.

Han oppfordret til å stille krav både internt og til entreprenørene for å sikre at lønnsomme klimakutt-tiltak implementeres. Det skjer nemlig ofte ikke i dag, ifølge Søyland.

Fossilfritt ikke billigst

Kraftbransjen og fjernvarmebransjen har de siste årene vært ivrige med å fremheve at fossilfri anleggsplass er viktig. Men ifølge Søyland er dette tiltaket relativt dyrt sammenlignet med andre utslippsreduserende tiltak på en anleggsplass.

– Det er ikke det første tiltaket du bør gjøre hvis du skal redusere klimagassutslippet. Men så er det noen myndighetsmål som sier at du skal gjøre det, da må du faktisk gjøre det, sa Søyland.