Foto: Øyvind Lie

Hele 91 prosent av forhandlere som selger varmepumper med sterkt klimafiendtlige HFK-gasser til forbrukere, følger ikke kravet om at varmepumpen skal installeres av kvalifisert personell.

Det viser resultatet av en tilsynsaksjon av selgere av fluorholdige klimagasser (HFK-er), forhandlere varmepumper med HFK og installasjonsvirksomheter som Miljødirektoratet gjennomførte høsten 2019.

Varmepumper og kjøle/fryseutstyr inneholder (HFK-er). HFK-er er svært sterke klimagasser og står ifølge direktoratet for rundt 2,5 prosent av de norske klimagassutslippene.

Regelverket er tydelig på at forhandlere av utstyr, for eksempel varmepumper/kjøleanlegg, har plikt til å forsikre seg om at den som kjøper en varmepumpe i butikk eller på nett bruker en sertifisert installatør.

Til sammen ble 28 virksomheter kontrollert.

– Kontrollaksjon viser at selgere av HFK-gass og forhandlere av utstyr med slik gass ikke følger regelverket og kontrollerer at denne sterke klimagassen blir forsvarlig håndtert. Vi vil derfor følge opp med nye tilsyn om kort tid, sier Bjørn Bjørnstad direktør i Miljødirektoratet i en melding på direktoratets nettside.

Av de 11 virksomhetene som solgte til privatpersoner, var det bare Varmefag Moss som ikke hadde avvik fra reglene. Noen virksomheter som Maxbo og Elkjøp har ifølge direktoratet etter kontrollen etablert rutiner som skal sikre at installasjonen blir gjort forsvarlig.