Tina Bru
Energiminister Tina Bru (H).

«Vi står i en vanskelig tid for landet vårt, og for norsk energibransje. Dere gjør alle en innsats i næringer som alltid har hatt helse, miljø og sikkerhet som første prioritet.»

Det er olje- og energiminister Tina Bru som i dag, under tittelen «Vi skal bestå prøven», formidler et inspirerende budskap til alle som under de rådende omstendigheter gjør en innsats for energibransjen.

Tina Bru skriver: «Vi står i en vanskelig tid for landet vårt, og for norsk energibransje. Dere vet at selv små avgjørelser og hendelser kan ha stor betydning for vår felles sikkerhet og velferd. Mer enn noen gang tidligere settes dette nå på prøve. Nå gjelder det å stå sammen for å komme styrket igjennom denne krisen»

Koronaviruset setter hele Norge på prøve, påpeker Bru. «Men vi er godt rustet til å møte utfordringene som ligger foran oss. Nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre strøm til alle husstander og næringsvirksomhet».

Blant annet under henvisning til hvor viktig det er å opprettholde stabilitet i den elektriske infrastrukturen peker olje- og energiministeren på problemer leverandører innenfor fornybar energi kan oppleve.

«Det er sannsynlig at prosjekter kan stoppe opp. De negative ringvirkningene er mange, og omfattende. Det tar jeg på det største alvor».

Som Energiteknikk har skrevet, skaper innreiseforbud problemer for drift og bygging av vindparker, på Nedre Otta-utbyggingen har Andritz og VEO måttet stoppe arbeidet, mens BKK utsetter arbeid for å sikre forsyningssikkerheten.