mast vinter
Illustrasjonsfoto: Henrik Glette/Statnett

RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE foreslår i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) at regelverket endres slik at nye forbrukere kan knyttes til nettet med avtaler om fleksible tilknytninger.

Slike avtaler kan være avtaler om utkobling av forbruk, og vil være et alternativ til å investere i nettkapasitet. Dette kan bidra til at nettet utnyttes og utvikles mer effektivt, skriver RME i en melding. 

Fleksible kunder

Slik regelverket er i dag, skal alle nettselskaper legge til rette for å kunne tilknytte nytt forbruk. Når det er nødvendig å investere i nett og kunden er villig til å betale anleggsbidrag, må nettselskapet gjøre nødvendige investeringer for å knytte til kunden.

RME påpeker at nye typer uttakskunder, som for eksempel ferger, datasentre og petroleumsinstallasjoner, ønsker å knytte seg til strømnettet. Disse kundene ønsker ifølge RME ofte rask avklaring om tilknytning, de har egen reserveløsning og er ofte villige til å bli koblet ut i korte perioder fremfor å betale for nødvendige investeringer i nett.

Dagens regelverk åpner ikke for at det kan inngås avtaler med vilkår om å koble ut forbruket kortvarig som et alternativ til nødvendige investeringer i nettet. RME mener at dersom begge parter er enige bør nettselskapet og kunden kunne avtale slike tilknytningsvilkår som alternativ til nettinvestering.

Kan spare penger

RME har sendt brev til OED hvor de foreslår at regelverket endres. Ved å endre regelverket for å legge til rette for mer fleksible tilknytninger, vil nettet ifølge RME kunne utnyttes og utvikles mer effektivt.

RMEs vurdering er at avtaler mellom nettselskap og uttakskunden om utkobling eller reduksjon i forbruket kan bidra til at det i flere tilfeller kan velges kostnadseffektive alternativer til nettinvestering. I tillegg til lavere kostnader kan slike avtaler ifølge myndigheten også bidra til at tilknytning av nytt forbruk i slike tilfeller kan gå raskere.