vindturbin
Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

– For oss er dette meget viktig, sier LinjePartner-sjefen.

Eieren av Buheii vindkraftverk, Green Investment Group, sendte onsdag ut en pressemelding om at entreprenøren Risa AS vil starte arbeidet på Buheii vindkraftverk i Agder «om kort tid».

Som Energiteknikk nylig omtalte, har LinjePartner advart mot permitteringer hvis de ikke snart fikk begynne å bygge. Nå kan altså byggingen starte.

– Mandag kveld kom det klarsignal fra byggherren på Buheii, så nå er vi i gang med å klargjøre utstyr og materiell slik at vi kan mobilisere rett etter påske, sier daglig leder Stig Myhr i LinjePartner til Energiteknikk.

– For oss er dette meget viktig. Men i og med at denne nå kommer flere måneder etter opprinnelig planlagt oppstart, så klarer vi ikke få sysselsatt alle mann fullt ut før det har gått et par måneder. Først må det ryddes skog og fundamenteres stolper før vi kommer i gang med vårt eget arbeid, sier Myhr.

Lokale entreprenører

Direktør for energi og industri i Risa AS, Tommy Emil Karlsson, sier i meldingen at selskapet legger vekt på å bruke lokale entreprenører for å utføre deler av anleggsarbeidet.

– Dette gjør vi både fordi det er viktig for oss å fremme lokal sysselsetting og gode ringvirkninger, samtidig er dette et viktig tiltak for å sikre at det ikke foregår spredning av koronaviruset i forbindelse med anleggsarbeidene, sier Karlsson.

Risa AS vil ifølge meldingen iverksette flere tiltak for å forhindre smittespredning, inkludert tiltak som forhindrer spredning i planområdet.

MTA godkjent i fjor

Olje- og energidepartementet sendte 20. mars et brev til de involverte utbyggerne og andre der de tar opp spørsmålet om den rettslige adgangen til å gå videre med byggearbeidene på Buheii vindkraftverk.

I brevet, som Energiteknikk har sett, vises det blant annet til innspillet fra LinjePartner og at oppstart vil være viktig for å unngå permitteringer.

Det vises til at NVE godkjente detaljplan og MTA i oktober i fjor.

«Hovedregelen i forvaltningsretten er at enkeltvedtak fattet av et forvaltningsorgan kan iverksettes når de er fattet. For at iverksettelse ikke skal kunne skje, må det besluttes utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42», skriver departementet.

NVEs vedtak ble påklaget, men NVE mente det i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig grunnlag for å fravike hovedregelen om at vedtaket kan iverksettes umiddelbart.

«I denne saken slutter departementet seg til NVEs vurdering, og mener det ikke er grunnlag for å fravike forvaltningsrettens hovedregel om at vedtak kan iverksettes når det er fattet», skriver OED.

Demonstrant bøtelagt

Departementet understreker at MTA- og detaljplan er til klagebehandling, og at departementet etter forvaltningsretten kan prøve alle sider av saken.

«Ved iverksettelse i form av oppstart av byggearbeider må konsesjonæren derfor være innforstått med at klagebehandlingen kan medføre endringer i de påklagede vedtak. Departementet prioriterer en rask behandling av de påklagede vedtak om Buheii vindkraftverk», skriver OED.   

Som Energiteknikk tidligere har omtalt Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Buheii og Tysvær til industriselskapet Eramet Norway.

Demonstranter sperret tirsdag en fylkesvevi med kjetting for å hindre utbyggerne. Politiet slo fast at utbyggingen ifølge NVE er lovlig. Dermed klippet de opp kjettingen og bøtela en av demonstrantene, skriver E24