Drammen stasjon skal drives med solceller. Illustrasjon: Bane Nor

Første i Norge.

Drammen stasjon blir den første togstasjonen i Norge på solceller, ifølge en pressemelding fra Bane Nor.

I 2024 får Drammen en ny jernbanestasjon med tre plattformtak over de seks sporene.

Takene skal dekkes av tynne matter med solcellepanel. Energien skal brukes til lys og varme på stasjonen, til tekniske installasjoner, varme til sporvekslere og annet utstyr.

Solcellepanelene har en forventet levetid på minimum 25 år. I løpet av den tiden vil produseres det 2,5 GWh, ifølge meldingen.

Solcellene skal etter 15-17 år ha produsert så mye energi at de har betalt for sin egen innkjøpskostnad.