Zakariasdam
Overløp ved Zakariasdam i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Bildet er tatt i juni i fjor.

Etter et ekstraordinært godt 2018.

Tafjord-konsernet fikk et resultat etter skatt på 158 millioner kroner for 2019, en nedgang på 101 millioner kroner i forhold til året før.

Konsernsjef Erik Espeset forteller at han til tross for nedgangen er godt fornøyd med resultatet.

– Vi hadde god drift i alle virksomhetsområdene våre i 2019 og vi gjennomførte flere store og krevende prosjekter. Årsaken til at årsresultatet er betydelig svakere i år enn i fjor, skyldes først og fremst ekstraordinære inntekter som løftet resultatet i 2018, sier han i en pressemelding.

Lavere kraftproduksjon

Driftsresultat ble 366 millioner kroner som er en nedgang på 65 millioner kroner i forhold til 2018.

Espeset forteller at litt lavere priser på kraft i det nordiske kraftmarkedet har virket inn.

– Samtidig produserte vi litt mindre ved kraftverkene våre i 2019 enn det vi gjorde året før. Dette først og fremst fordi vi gjennomførte omfattende revisjonsarbeider i vår største kraftstasjon Tafjord 4 og tilhørende vannveier våren og sommeren 2019. Revisjonen medførte noe vanntap på sensommeren, men utover det har driften av vannkraftanleggene gått som planlagt, sier Espeset.

Også virksomhetsområdet Energigjenvinning hadde et svakere resultat i 2019.

– En vesentlig årsak til dette er at det ble gjennomført en større revisjon ved den største forbrenningsovnen og deler av renseanlegget. Dette medførte ekstra kostnader og noe redusert kapasitet for behandling av avfall ved energigjenvinningsanlegget, sier Espeset.

Høy gjeldsgrad

Innen virksomhetsområdet kraftnett ser imidlertid Espeset en fin resultatframgang, mens virksomhetsområdene for strøm og telekomk ligger på omtrent samme nivå som foregående år.

Konsernstyret har de siste årene vært opptatt av konsernets finansielle situasjon med høy gjeldsgrad og høy eksponering for fallende kraftpriser og stigende renter.

Espeset fremholder at den vedtatte strategien med økt oppmerksomhet på effektiv drift og lønnsomhet i hele virksomhetsporteføljen, samt strenge prioriteringer ved investeringer og en bærekraftig utbyttepolitikk, har gitt effekt. Arbeidet med å styrke konsernets finansielle fundament vil ifølge Espeset fortsette i tiden fremover.