Flatenfoss kraftverk
Flatenfoss kraftstasjon (bildet) i Arendalsvassdraget er et av kraftverkene til Arendals Fossekompani. Foto: Peltonman/Wikimedia Commons

Stilte spørsmål ved om Agder Energi Nett har tilstrekkelig nøytralitet.

  • Øyvind Lie

Statnett har gjennomført tre ulike pilotprosjekter om samordning mellom Statnett og regionale nettselskaper, med Mørenett, Tensio og Agder Energi Nett. De regionale nettselskapene skal etter planen etter hvert få en viktigere oppgave enn i dag, som distribusjonssystemoperatører (DSO). Piloten i Agder testet gevinsten av å utvikle nye prosesser, informasjonsflyt og...
Artikkelen er 388 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..