Haakonsvern
Marinebasen Haakonsvern ved Bergen.
Foto: Einherjer/Wikimedia Commons

For Forsvarsbygg.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Gjennom et konsortium skal BKK og AF Gruppen både bygge, eie og drifte den nye energiløsningen for Sjøforsvarets base Haakonsvern i Bergen. Konsortiet oppretter et nytt felleseid selskap, Haakonsvern Energi AS, som de neste 20 årene skal produsere og levere varmtvann til vannbåren oppvarming på basen, skriver BKK i en...
Artikkelen er 220 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.