Northern Lights
Illustrasjon av Northern Lights-prosjektet, som skal lagre CO2 under havbunnen.
Foto: Equinor

Har levert PUD for Northern Lights.

  • Øyvind Lie

 Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i CO2-lager på norsk sokkel, skriver selskapene i en pressemelding.

 De har levert plan for utbygging og drift (PUD) av Northern Lights-prosjektet til Olje- og energidepartementet. 

 Dette er transport- og lagringsdelen av det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring.

6,9 milliarder 

Den første delen av prosjektet har en anslått investeringskostnad på om lag 6,9 milliarder kroner.

Dersom staten fatter investeringsbeslutning for demonstrasjonsprosjektet, skal Northern Lights ta imot CO2 på skip ved et mottaksanlegg på land i Øygarden kommune.

Der skal CO2 mellomlagres før den pumpes gjennom en rørledning til en injeksjonsbrønn på havbunnen. Fra brønnen vil CO2 bli permanent lagret i Johansen- og Cookformasjonen om lag 2660 meter under havnivå i Nordsjøen.

Behandlingen vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring. Det omfatter i tillegg til transport og lagring fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og/eller fra Norcems sementfabrikk i Brevik.

30 MW

Statens investeringsbeslutning skal etter planen fattes i år.

– Behandlingen av utbyggingsplanen vil bidra til å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag når den skal vurdere gjennomføring av det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring. Dette skal etter planen skje i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding på OEDs nettside.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, vil det i første omgang trengs 10 MW kraft til lagringsprosjektet, men det kan øke til opp mot 30 MW.