Inger Lise Blyverket
Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet
Foto: Forbrukerrådet

Advarer mot at RMEs effekttariff-forslag vil gjøre miljøvennlige investeringer mindre lønnsomme.

  • Øyvind Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har foreslått store endringer i hvordan nettleien skal utformes, som allerede har fått kraftig kritikk fra en rekke aktører. Hensikten med  forslaget, som nettopp har vært på høring, er å fordele forbrukernes strømbruk jevnere, slik at nettet belastes mindre i høylast-timene.

Forbrukerrådet har liten tro på at de foreslåtte endringene vil få ønsket effekt, og frykter at vi oppnår lite utover å forvirre forbrukerne.

– Vi vet fra før at det er svært vanskelig å orientere seg i strømmarkedet. De kompliserte prismodellene RME foreslår, vil dessverre ikke gjøre det enklere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

To steg tilbake

– Vi håper RME tar to steg tilbake og tester ut om forslagene gir de resultatene man ønsker. Vi er også bekymret for alle som ikke har mulighet til å endre strømforbruket, og med forslaget må betale mer enn i dag, sier Blyverket

I forslaget kommer det frem at nettleiene i mye mindre grad skal ta utgangspunkt i faktisk forbruk. Dette betyr at den faste kostnaden ved å være koblet på strømnettet, blir tilsvarende høyere.

Forbrukerrådet frykter at dette vil gjøre det mindre lønnsomt å satse på energisparing og egenproduksjon av strøm, og ber om at det tas hensyn til dette når nettleien utformes.

– Det må fortsatt være slik at det kan lønne seg å etterisolere leiligheten eller investere i solceller. Hvis nettleien i mindre grad er knyttet til forbruk, vil besparelsene ved å redusere strømforbruket reduseres, sier Blyverket.

Vanskelige begreper

Hun tror kommunikasjonen av nettleien blir vanskelig.

– Vi vet allerede i dag at mange ikke kjenner eget strømforbruk eller greier å skille mellom de ulike begrepene som benyttes.

– Skal dette ha noen forutsetning for å lykkes, må det ryddes opp i strømmarkedet blant useriøse aktører og stilles strengere krav til hvordan pris og avregningen av strøm og nettleie formidles på strømregningen, sier Blyverket.