Solberg
På en pressekonferanse fredag lanserte regjeringen blant annet en grønn omstillingspakke med økte bevilgninger til Enova.
Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Regjeringen vil gi 2 milliarder kroner ekstra til Enova.

  • Øyvind Lie

Statsminister Erna Solberg lanserte fredag en grønn omstillingspakke på 3,6 milliarder kroner over tre år, der midlene skal gå til blant annet Enova, grønn skipsfart, havvind og styrket klimainnsats.

I forslaget foreslår regjeringen en ekstrabevilgning på 2 milliarder kroner til Enovas klima- og energifond. Midlene vil både kunne forsterke Enova og industriens satsing på teknologiutvikling og sørge for at de gode løsningene raskere blir tatt i bruk, skriver Enova i en melding.

– Vi vil naturligvis avvente behandlingen i Stortinget for å se hva som blir det endelige resultatet, men dette er et tydelig signal fra regjeringen om at omstillingen som var i gang for fullt i næringslivet da krisen traff, må fortsette med uforminsket styrke også etter koronakrisen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i meldingen.

Vil vurdere selv

Stortingsproposisjonen lister videre opp havvind, infrastruktur til maritim sektor, hydrogen og havbruksnæringen som eksempel på områder hvor ekstra Enova-midler kan gi gode resultater.

– Vi er enig i at dette er områder med stort potensial for å utrette enda mer enn i dag, og som også kan bidra til den verdiskapingen og de arbeidsplassene vi skal leve av i lavutslippssamfunnet. Samtidig så er vi glad for at stortingsproposisjonen understreker at vi må bruke fagkunnskapen og markedsinnsikten vår til å vurdere hvordan og i hvilke sektorer midlene vil ha størst effekt, sier Nakstad.

Enova vil ikke forskuttere hva som eventuelt kommer av nye og forsterkede satsinger før et stortingsvedtak er på plass.

– Da vil vi forholde oss til føringene som kommer i tilleggsavtalen vi får fra Klima- og miljødepartementet, men midler i denne størrelsesorden vil gi en forutsigbarhet til næringslivet om at innsatsen rettet mot teknologiutvikling fortsetter. Samtidig styrker den muligheten for å forsere markedsutviklingen på noen områder, sier Nakstad.

Vil handle raskt

Enova-sjefen sier at jobben med å se på hvordan en eventuell ekstrabevilgning skal benyttes, starter allerede nå.

– Dette er en stor tillitserklæring til oss, og vi tror mye kan løses innenfor våre eksisterende støttetilbud med noen justeringer. Det betyr at vi kan ha ting oppe å gå raskt etter at tilleggsavtalen med departementet er på plass.