Strandvatn dam
Strandavatn dam i Hol (bildet) får reviderte konsesjonsvilkår. Foto: Hafslund E-CO

Ifølge NVEs forslag til nye konsesjonsvilkår.

  • Øyvind Lie

På bakgrunn av krav fra Hol og Ål kommuner i Viken fylke har NVE behandlet revisjon av konsesjonsvilkårene for Holsvassdraget. Direktoratet anbefaler nå Olje- og energidepartementet å gi Hafslund E-CO Vannkraft AS nye konsesjonsvilkår for reguleringen av vassdraget. Ikke magasinrestriksjoner NVE anbefaler at vilkårene for Hovsfjorden og Holsfjorden blir omgjort....
Artikkelen er 226 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..