Lars Berthinussen
Lars Berthinussen (bildet) blir nye sjef i Digin.
Foto: Energi Norge

Starter 1. juni.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

I Digin-programmet samarbeider 13 av Energi Norges nettmedlemmer om felles digitale løsninger sammen med Statnett. I tillegg er Digital Norway, Distriktsenergi, Nettaliansen og NVE med som støttespillere. Berthinussen tiltrer stillingen som leder for Digin 1. juni. – Jeg ser frem til å bidra til den videre utviklingen av dette viktige...
Artikkelen er 107 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.