Foto: Kjell Brataas/SD

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

[abform_energi]
Bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i dag, er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, som har ansvaret for driften av fylkesveiferjene. Satsingen på klimavennlige ferjer har en stor investeringskostnad, men blir billigere når de kommer i drift. Denne bevilgningen vil hjelpe til med innfasingen av flere klimavennlige ferjer,...
Artikkelen er 118 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.