Foto: Kjell Brataas/SD

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

Bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i dag, er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, som har ansvaret for driften av fylkesveiferjene. Satsingen på klimavennlige ferjer har en stor investeringskostnad, men blir billigere når de kommer i drift. Denne bevilgningen vil hjelpe til med innfasingen av flere klimavennlige ferjer,...
Artikkelen er 118 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..