Tilsyn ved Boenfoss
NVE på miljøtilsyn ved Boenfoss kraftverk, sammen med Geir Trondsen (monteringsleder) og Tom Lohne (prosjektleder) fra utbygger Bekk & Strøm.
Foto: NVE

Etter korona-pause.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

 Det er for tiden 200 anlegg under bygging, og våren er vanligvis høysesong for inspeksjoner fra NVE.  NVE har praktisert strenge reiserestriksjoner som følge av korona-situasjonen, og har den siste tiden fulgt opp anlegg under bygging på andre måter enn kontroller på stedet. Men nå er direktoratet forberedt på en...
Artikkelen er 162 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.