Dam
Bildet er fra labyrintoverløpet i dammen Hanefoss i Aust-Agder.
Foto: Agder Energi

Energi Norge etterlyser lavere vannkraft-skatt som krisetiltak.

  • Øyvind Lie

Regjeringens grønne omstillingspakke, som ble lagt fram fredag, gir ingen drahjelp til modernisering av vannkraften, til tross for at denne ifølge bransjeorganisasjonen Energi Norge har stor betydning for norske klimamål og kan bidra med arbeidsplasser på kort sikt.

Både Energi Norge, NHO og industrien har spilt inn behov for justeringer i skattesystemet som de mener kan bidra til helt nødvendig oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

10 milliarder

Tiltakene vil ifølge bransjeaktørene kunne fremskynde investeringer for 10 milliarder kroner på kort sikt, og det dobbelte frem mot 2030. Arbeidet skal kunne utløse 12.000 nye årsverk i byggefasen, fordelt på fornybarselskapene og entreprenørbedrifter.

– Normal avkastning fra vannkraftproduksjon må skjermes for grunnrenteskatt. I dag skattlegges vannkraften hardere enn alle andre næringer i Norge, inkludert olje og gass. Det er skuffende at regjeringen ikke nevner dette effektive stimulansegrepet med ett ord i proposisjonen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Han forventer nå at opposisjonen vil ta opp dette under stortingsbehandlingen av regjeringens pakke.

Ber om Enova-piloter

Energi Norge er imidlertid positive til at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Enova med to milliarder kroner, og gi Enova stor grad av frihet til å prioritere bruken av disse midlene.

– Midlene bør brukes til å støtte piloter og investeringer innen ladeinfrastruktur i land- og sjøtransport, samt landstrøm og satsing på grønt hydrogen. Dette er viktig for å unngå at elektrifiseringen av Norge sakker akterut som følge av finanskrisen vi står i, sier Kroepelien.

Energi Norge etterlyser imidlertid at elektrifisering som det viktigste klimatiltaket kommer tydeligere frem i regjeringens tiltakspakke, innenfor sektorer som transport, maritim sektor og oljeinstallasjoner.