Per Øyvind Voie
Næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie i Elektroforeningen.
Foto: Elektroforeningen

Elektroforeningen vil ha gulrot istedenfor pisk.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Elektroforeningen foreslår at forbrukere som bruker strøm når kapasiteten i nettet er god, skal få 30 prosent rabatt på nettleien. Det skal gi reduserte effekttopper, økt utnyttelse av nettet og mer fornøyde strømkunder. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har sendt forslag om ny nettleie på høring, som har blitt kritisert for...
Artikkelen er 327 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.