energisparing
Målet om en reduksjon på 10 TWh i energibruken i byggsektoren har versert siden Lavenergiutvalget anbefalte dette i 2009. Foto: Enova

Kontroll- og konstitusjonskomiteen etterlyser konkret nedtrappingsplan og virkemiddelpakke.

  • Øyvind Lie

I mai 2017 fattet Stortinget vedtak om å be regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 om å legge fram en plan for hvordan man kan realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Planen skulle ifølge vedtaket inneholde en konkret nedtrappingsplan i bygg og en virkemiddelpakke med eksisterende og...
Artikkelen er 274 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..