mast
Foto: Statnett

Etter at Statnett måtte stanse som følge av flere miljøavvik.

  • Øyvind Lie

Etter dialog med entreprenør og en gjennomgang av både kontrakten og Statnetts interne prosedyrer og internkontrollsystemer, er det klart at arbeidet på utbyggingen av kraftforbindelsen Lyse-Fagrafjell fortsetter som normalt, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

Statnett har tidligere meldt inn flere miljøavvik i en av rigg- og veikontraktene i prosjektet. Avvikene førte til at Statnett stanset arbeidene på en del av prosjektet, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.

Samtidig varslet NVE en gjennomgang av Statnetts interne prosedyrer og internkontroll for å sikre at disse var tilfredsstillende. Nå har NVE ifølge Statnett konkludert med at de ikke har funnet grunn til å stanse arbeidene på prosjektet.

– Vi er glade for at NVE nå har bekreftet at våre systemer er tilfredsstillende. Vi kan nå fortsette arbeidet, samtidig som vi strammer inn oppfølgingen av entreprenører, sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett i meldingen.

På spørsmål fra Energiteknikk har Statnett opplyst at entreprenøren det er snakk om, er Vassbakk & Stol. Statnett skriver at de følger opp entreprenøren tett i det videre arbeidet.