Fennefoss kraftverk
Mandals- og Otravassdraget 22 August 2011 Milj¿bilder fra Mandals- og Otravassdraget. Her har Agder Energi flere kraftstasjoner og damanlegg Ved Fennefossen planlegger Agder Energi utbyggning
Foto: Agder Energi

Skal stå klart i 2023.

  • Øyvind Lie

Utvidet med kommentarer fra Agder Energi.

Styret i Agder Energi har vedtatt utbygging av Fennefoss Kraftverk i Otra ved Evje i Agder. Den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen blir på ca. 59 GWh.

Prosjektet har vært ute på anbud, og planlagt byggestart er høsten 2020. Kraftverket skal stå ferdig våren 2023, opplyser Agder Energi i en pressemelding.

Elvekraft

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MVA. I tillegg til kraftstasjonen skal det bygges en betongdam med tre gummiluker med stålskjold.

Kraftstasjonen skal utnytte et fall på 7,8 meter, og hver av de to rørturbinene blir på 4,95 MVA. Den blir et typisk elvekraftverk, og planlegges kjørt med høy brukstid, opplyser Jan T. Tønnessen, konserndirektør for produksjon i Agder Energi.Tønnesen, til Energiteknikk.

Taus om pris

Han  ønsker ikke å si hvor mye utbyggingen koster.

– Er dette billig kraft per ferdig utbygd kWh?

– Jeg har ikke lyst til å komme med noen indikasjoner, vi er ikke ferdig med tildeling av kontrakter ennå, sier han og legger til at han gjerne kommer tilbake til spørsmålet senere.

Tønnesen forteller at det siden konsesjonen ble gitt i 2015, er blitt jobbet med endringer for å gjøre det så billig som mulig.

– Det har vært omprosjektert et par ganger for å få til den løsningen vi har i dag, sier han.

Laks

Videre forteller Tønnesen at kraftverket ligger midt i et lakseførende vassdrag, noe som også må tas hensyn til.

Området rundt fremtidig kraftstasjon er preget av tidligere tiders gruvedrift. Store deler av dette vil gjennom prosjektet bli reetablert som grøntområde.

− Fennefoss kraftverk er et godt prosjekt i selskapets portefølje, og vi ser frem til å starte opp arbeidet,