Ocean Sun
Foto: Ocean Sun

Statkraft samarbeider med Ocean Sun.

  • Øyvind Lie

Statkraft og den norske leverandøren Ocean Sun er klare til å starte byggingen av det planlagte pilotanlegget for flytende solkraft i Albania. Piloten har en investeringsramme på 2 millioner euro og skal bygges i reservoaret til Statkrafts eksisterende vannkraftverk i Banja.

– Nå som alle godkjenningene er på plass, har vi formelt bedt Ocean Sun om å starte fase 1 i byggeprosjektet. Vi ser frem til å komme i gang med byggingen i løpet av juni, sier seniorrådgiver Tom Kristian Larsen i Statkraft i en pressemelding.

I fase 1 vil Ocean Sun levere et komplett flytende solkraftverk på 0,5 MWp. Anlegget bygges i tett samarbeid med Statkraft og er forventet ferdig i 4. kvartal i år.

Når den første enheten leverer i tråd med krav og spesifikasjoner, skal Statkraft starte fase 2, som omfatter ytterligere tre enheter, og som øker den totale installerte effekten i anlegget til 2 MWp i løpet av 2021.

Å teste ut ny teknologi for flytende solkraft passer ifølge Statkraft godt med selskapets strategi om å øke sin forntybare portefølje innen vann, vind og solkraft. Hvis teknologien fungerer som planlagt og potensialet for kostnadseffektivitet oppnås, kan det bli aktuelt å bygge ut flytende solkraft ved flere av Statkrafts eksisterende anlegg.