elbil lading
Foto: Autoarena

Automatisk respons på bestillinger fra Statnett.

  • Øyvind Lie

Statnett har sammen med selskapene Tibber og Entelios gjennomført tester som viser at elbiler og bygg som varmes opp med elkjeler, kan tilby strøm inn til regulerkraftmarkedet ved hjelp av elektronisk bestilling og automatisert respons, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

Tidligere ringte Statnett rundt til store produsenter og forbrukere for å bestille balansering, men med elektronisk bestilling skjer denne prosessen nå digitalt. Nå har både Tibber og Entelios, sistnevnte i samarbeid med Enfo og Siemens, utviklet hver sine løsninger som gjør at deres systemer kan respondere automatisk på Statnetts elektroniske bestillinger. Dette inngår i piloten eFleks, der også minste volum for bud i regulerkraftmarkedet reduseres fra fem til én megawatt.

– Elektronisk bestilling gjør at det ikke blir noe ekstra arbeid for Statnett at et bud består av mange mindre forbrukslaster, vi ser bare total mengde effekt som tilbys. Utfordringen ligger i å automatisere styringen av lastene og å integrere løsningen opp mot vårt grensesnitt for elektronisk bestilling.  Der har Entelios og Tibber begge hatt gjennombrudd i piloten med sine to ulike løsninger, sier prosjektleder Kari Dalen i Statnett.

Tibber har bidratt med leveranser fra elbiler i Oslo-området, og fra Entelios har automatiske leveranser fra elkjeler i industri, næringsbygg og offentlige bygg på Østlandet blitt testet.

Pilotarbeidet har pågått siden høsten 2019, og prosjektet planlegges å være ferdig ved utgangen av 2020.