Vassbygdevatnet
Vassbygdevatnet fra Fv 50, visualisering av ny trasé.
Foto: Illustrasjon: Statnett

Bygges med nye spenn over Sogndalsfjorden.

  • Øyvind Lie

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning til erstatning for dagens 300 kV ledning i kommunene Sogndal, Vik, Lærdal og Aurland kommunene i Vestland fylke, skriver direktoratet i en pressemelding.

Ledningen skal gå mellom Aurland og Sogndal og Sogndal og Ramnaberg. De eksisterende 300 kV ledningene på samme strekninger skal fjernes. Nye ledninger skal hovedsakelig etableres parallelt med de gamle ledningene, men vil bygges i helt nye spenn over Vassbygdevatnet og Sogndalsfjorden.

Begrunnelsen for vedtakene er hovedsakelig behovet for å øke overføringskapasiteten på kraftledningene. I tillegg er fjordspennene over Sogndalsfjorden og Sognefjorden gamle og det er nødvendig å bytte de ut. Når de nye nettanleggene er bygget, vil om lag 65 kilometer med de gamle ledningene fjernes.