Troms Krafts hovedkontor.
Foto: Tore Halvorsen

132 kV-ledning erstatter dagens 66 kV.

  • Øyvind Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Troms Kraft Nett AS konsesjon til å bygge en ny 132 kV kraftledning til erstatning for dagens 66 kV ledning mellom Finnfjordbotn og Silsand transformatorstasjoner i Senja kommune i Troms og Finnmark fylke, ifølge en melding på direktoratets nettside.

Kraftledningen skal bli 8,2 kilometer lang. NVE har fra Finnfjordbotn transformatorstasjon til Botn gitt tillatelse til en 1,8 kilometer lang jordkabel. Videre er det gitt tillatelse til en 4,2 kilometer lang luftledning til Skipvika, og en sjøkabel videre over Gisundet til Silsand transformatorstasjon.

Den eksisterende 66 kV-ledningen på samme strekning skal fjernes. Med unntak av strekningen mellom Finnfjordbotn og Gøllåslåtten skal den nye ledningen etableres parallelt med, og på sørsiden av, dagens 66 kV-ledning. Denne skal rives når ny kraftledning er i drift.

Begrunnelsen for vedtaket er at dagens kraftledning er gammel, og nær sin tekniske levetid. Det er derfor nødvendig å fornye denne. Det har også vært en økning i forbruk i området, spesielt i næringsutvikling. Denne økningen er forventet å fortsette, og det er derfor behov for å øke overføringskapasiteten i området.