Troms Kraft

Setter ned nettleien med 160 millioner kroner.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Troms Kraft Nett har for tiden merinntekt, altså at de har tatt inn mer penger enn inntektsrammen tilsier. Det er helt vanlig for nettselskapene å få mer- eller mindreinntekt, og den skal vanligvis balanseres ut over tre år ved at nettleia justeres. Nå prøver Troms Kraft Nett en ny vri....
Artikkelen er 413 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.