Bildet er tatt i elven Driva i 2018.
Foto: NVE

Systemprisen i juni endte på 3,15 euro/MWh.

  • Øyvind Lie

Det fellesnordiske kraftmarkedet har aldri før hatt så lave priser som de vi har hatt gjennom juni. Systemprisen i juni endte helt nede på 3,15 euro/MWh. Dette er 30 prosent lavere enn den forrige bunnoteringen, som ble gjort så sent som i april i år, skriver Entelios i en pressemelding.

Mye vann i kraftsystemet er årsaken til at det er så stort press på spotprisen i de områdene hvor det produseres vannkraft.

Ekstreme forskjeller

Samtidig som systemprisen stuper mot stadig nye historiske bunner i Norge, er det i perioder mangel på strøm i Midt- og Sør-Sverige.

Årsaken er at mye av kjernekraften er tatt ut av drift for vedlikeholdsarbeid, samtidig som det har vært lengre vindstille perioder. I slike situasjoner er forbruket høyere enn produksjonen i de sørlige delene av Sverige.

I tillegg er overføringslinjer ute av drift for reparasjoner og vedlikehold. Dermed sendes vann i Norge rett på havet uten å bli til kraft, mens Sverige må starte opp reservekraftproduksjon basert på fyringsolje.

Mot slutten av juni var disse forskjellene større noen gang. På en og samme time hadde Oslo 1,5 euro/MWh i pris, mens Stockholm hadde nesten 200 euro/MWh.

Bedrer seg

Denne akutte mangelen på lokal kraft har gjort at Svenska Kraftnett har kjøpt produksjonskapasitet fra en av kjernekraftprodusentene i Sverige, for å forsikre seg om at det finnes nok regulerbar kraftproduksjon.

Samtidig har kraft levert fram i tid økt i pris som følge av at korona-epidemien ser ut til å få noe mindre alvorlige konsekvenser for den økonomiske aktiviteten enn først fryktet. Markedsaktørene tror likevel at strømprisen skal holde seg historisk lav i flere måneder fremover, skriver Entelios.