Damsikkerhet
Beregning av damsikkerhet er komplisert. Nå sluttføres to rapporter som skal forbedre metodikken. Foto: Dr.techn. Olav Olsen

Nye metoder skal gjøre det enklere å sikre gamle dammer riktig. 

  • Atle Abelsen

Mange av de norske kraftverksdammene er gamle, opptil 70-80 år. Selv om de kan være i god stand, er det ikke alltid helt i tråd med kravene i dagens damsikkerhetsforskrift, som forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det fører ofte til en diskusjon mellom direktoratet og dameierne om hvilke...
Artikkelen er 857 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..