Nexans Aurora
Illustrasjon av Nexans’ nye kabelleggingsfartøy Nexans Aurora som er under bygging ved Ulstein Verft og som GIEK også er med å finansiere.
Foto: Nexans

Nexans Norway skal bygge kabler for havvindprosjekt utenfor Skottland.

  • Øyvind Lie

Britiske Seagreen Wind Energy Ltd. skal utvikle en bunnfast havvindpark utenfor den skotske kysten med en kapasitet på 1140 MW. 114 turbiner skal installeres 27-80 kilometer utenfor kysten ved Dundee, og parken skal stå klar i august 2022.

Nexans har kontrakt for design, engineering, produksjon og installasjon av høyspent transmisjonskabler til havs og til lands. Garantiinstituttet for eksportkreditts (GIEK) garantidekning utgjør rundt 1,6 milliarder kroner, skriver GIEK i en melding på sin nettside.

Danmarks Eksportkredit EKF deltar også i finansieringen av vindparken sammen med GIEK og et syndikat av internasjonale banker. Installasjonen skal etter planen foretas av Nexans’ nye kabelleggingsfartøy Nexans Aurora som er under bygging ved Ulstein Verft og som GIEK også er med å finansiere.

– GIEK har bidratt finansielt til utvikling av flere av prosjektene vi har levert kabler til. Bidragene har vært et viktig premiss for realiseringen og en god støtte til oss som eksportør av norsk kompetanse og teknologi på verdensmarkedet, sier administrerende direktør Ragnhild Katteland i Nexans Norway i meldingen.

– GIEKs mulighet til å utvide bankenes kapasitet, kan bidra til at norske leverandører vinner store kontrakter og om det i tillegg bidrar til det grønne skiftet som i denne saken, er det ekstra positivt, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Det siste halvåret har GIEK bidratt til havvindfinansiering for rundt fire milliarder kroner. Det dreier seg om leveranser fra Aibel, Fred Olsen Windcarriers og nå også Nexans Norway.