Bjerkreim
Montering av turbin i Bjerkreim vindpark.

Bjerkreim søndre klynge blir Norges største sammenhengende vindparkanlegg målt i effekt.

I Bjerkreim i Rogaland er Norsk Vind nå er i ferd med å ferdigstille det som for en stakket stund blir Norges største sammenhengende vindkraftanlegg målt i effekt med sine 294 MW. Det var i utgangspunktet tre forskjellige søkere til tre tilstøtende utbyggingsområder som søkte om konsesjon rundt 2007. De...
Artikkelen er 784 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..