Bjerkreim
Den siste vindturbinen i Bjerkreim vindpark skal etter planen settes i drift i slutten av juni. Foto: Norsk Vind

Bjerkreim søndre klynge blir Norges største sammenhengende vindparkanlegg målt i effekt.

I Bjerkreim i Rogaland er Norsk Vind nå er i ferd med å ferdigstille det som for en stakket stund blir Norges største sammenhengende vindkraftanlegg målt i effekt med sine 294 MW. Det var i utgangspunktet tre forskjellige søkere til tre tilstøtende utbyggingsområder som søkte om konsesjon rundt 2007. De...
Artikkelen er 784 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..