Hydro Husnes
Bildet er fra Hydros anlegg på Husnes i Hordaland.
Foto: Hydro

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Ytterligere utvidet, med kommentar fra Statnett på kritikken fra industrien. Som Energiteknikk har omtalt, vedtok Statnett ny tariffmodell for 2021 i forrige uke. Industrikundenes rabatt blir jevnet ut, slik at alle industrikunder nå vil få 50 prosent rabatt. Norsk Industri er ikke fornøyd. «Det legges opp til at industriens totalbelastning...
Artikkelen er 773 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.