Flørli Lysefjorden
Småkraft ønsker kabel over Lysefjorden til to nye kraftverk, men NVE sier nei. Foto: Fra Småkraft ASs konsesjonssøknad

Småkraft AS fikk ikke kabel-tilknytning over Lysefjorden til to verk.

  • Øyvind Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden fra Småkraft AS om nettilknytning til kraftverkene Dalaåna (9,9 MW) og Nordåna (2,0 MW) i Forsand kommune, via en 22 kV-kabel over Lysefjorden til Flørli kraftverk. Da de to kraftverkene, med en beregnet samlet årsproduksjon på 45,9 GWh, fikk konsesjon i 2017,...
Artikkelen er 647 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..