Oddbjørn Samuelsen
Everksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag er valgt inn i styret i Distriktsenergi.
Foto: Øyvind Lie

Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg Kraftlag ble valgt inn.

  • Øyvind Lie

Det er avholdt årsmøte i Distriktsenergi, skriver organisasjonen på sin nettside.

Der ble det avgjort at Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag erstatter Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag som styremedlem.

Per-Erik Ramstad har fungert som nestleder i styret, en rolle Terje Bakke Nævdal fra Sognekraft, som ble gjenvalgt, nå tar over.

Bjørg Brestad i Valdres Energi ble også gjenvalgt. Styreleder Halvard Fjeldvær og Alf Vee Midtun var ikke på valg i år. Arnt Sollie i Ren Røros erstattet Rolf Inge Roth fra Hålogaland, som gikk ut av styret i 2020 grunnet jobbskifte til annen bransje.

Tove Hjartnes Fosså fra Fusa Kraftlag, Per Oluf Solbraa fra Gudbrandsdal Energi og Barry Larsen fra Trollfjord ble valgt inn som varamedlemmer.