Solparken Dörverden i Tyskland.
Foto: Statkraft

Har valgt ut tre steder som kan gi 300 MW.

  • Øyvind Lie

Statkraft har inngått en felles utviklingsavtale med UK Power Associates Ltd (UKPA), som skal være Statkrafts første steg inn i markedet for utvikling av solkraft i landet.

Tre steder er valgt ut for mulig utvikling, og disse kan gi over 300 MW, skriver Statkraft i en pressemelding.

UPKA har ifølge Statkraft ekspertise på å utvikle solparker og har også identifisert muligheten for å sette opp batterier sammen med solparken for å levere balansetjenester.

Solkraft og batterier vil da være med på å utfylle vindkraftproduksjonen som Statkraft allerede har investert i i Storbritannia.

Målet er at den første solparken skal settes i drift i 2023.