solcelletak
Illustrasjonsfoto.
Foto: Statsbygg

Det best egnede arealet kan produsere 30 GWh.

  • Øyvind Lie

Statsbygg har gjennomgått sine nærmere 900.000 kvadratmetere med tak for å finne ut hvilke som kan egne seg til solceller, gjennom prosjektet JaTak.

Resultatet er at 500.000 kvadratmeter takareal egner seg til montering av solceller, mens halvparten av disse er spesielt godt egnet, skriver selskapet i en melding på sin nettside.

40 GWh

I teorien kan det på det egnede arealet produseres 40 GWh i året. De takene som er spesielt godt egnet, vil alene kunne produsere 30 GWh.

Strømproduksjon med solcelletak kan ifølge pressemeldingen gi store innsparinger i statlige institusjoners driftsbudsjett.

Statsbyggs beregninger viser at utbyggingen av alle egnede tak vil koste rundt 1,2 milliarder kroner i investeringer. Utbyggingen av de spesielt egnede takene vil koste 500 millioner kroner.

Levetiden for et solcelleanlegg er så lang at det likevel vil være en lønnsom energikilde som kan konkurrerer med andre energikilder, ifølge Statsbygg. I tillegg fremholder de at satsing på solcelletak er «et godt miljøtiltak».

Sparer penger

Oppgradering til solcelletak vil gi Statsbyggs leietakere betydelige besparelser i energikjøp. De må derfor regne med å være med på finansieringen, skriver Statsbygg. Statsbygg kan bidra gjennom en såkalt «grønn avtale», der Statsbygg dekker investeringen, mens leietakeren nedbetaler den over tid gjennom husleien.

Statsbygg arbeider nå med en prioritert liste på 50 tak med et areal på 175 000 kvadratmeter. Estimert strømproduksjon på disse takene er 15 millioner KWh, mens investeringsbehovet er beregnet til 225 millioner kroner.

Lokal fornybar energiproduksjon gjennom solcelletak var en del av den siste tiltakspakken som ble presentert av regjeringen 29. mai. Her ble det foreslått bevilget rundt 264 millioner til tiltak i statlige eiendommer. 40 millioner kroner ble foreslått brukt til å etablere solceller og ladepunkter på eiendommer innenfor statens husleieordning. I tillegg skal midlene benyttes til å digitalisere driften av eiendommer.