Stavanger
Vågen i Stavanger.
Foto: Odd Inge Worsøe

Kan kutte 95 prosent.

  • Øyvind Lie

Agder Energi i samarbeid med Siemens lanserte tirsdag sin El-indeks, som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering.

Ifølge indeksen ville en full elektrifisering av de sektorene som kan elektrifiseres, kunne kuttet 47 prosent av norske kommuners klimagassutslipp.

Av Norges største byer er det ifølge indeksen Stavanger som har høyest mulighetsgrad for elektrifisering, med en potensiell elektrifiseringsgrad på 91 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon i klimagassutslipp på 95 prosent ved en full elektrifisering av de sektorene som kan elektrifiseres.

Det største potensialet for elektrifisering ligger ifølge meldingen innen sjøfart, personbil, annen mobil forbrenning, tunge kjøretøy og buss.

Videre slår Stavanger godt ut på statistikken siden kommunen verken har luftfart, mye industri eller mye energiforsyning innenfor sin kommunegrense.

Stavangers elektrifiseringsgrad er i dag på 60 prosent, ifølge pressemeldingen.

Miljødirektoratet har gjort et anslag over potensiell utslippsreduksjon som følge av elektrifisering, og samlet sett kan elektrifiseringstiltak gi en utslippsreduksjon på om lag 13,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Det tilsvarer 34 prosent av det totale potensialet for utslippskutt som er utredet i Miljødirektoratets Klimakur 2030.