yara porsgrunn
Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn. Foto: Yara
Foto: Yara

Syv tiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 og øke forbruket med 12 TWh.

  • Øyvind Lie

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg. NVEs rapport viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. Elektrifiseringstiltakene har til sammen et...
Artikkelen er 372 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.