Clemens Kraft
Foto: Clemens Kraft

Fra august starter Tage Karlsen og Petter Skogvoll.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

– Den store interessen for stillingene viser at Clemens Kraft har en sterk posisjon i markedet, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i en pressemelding. Tage Karlsen kommer fra Nordkraft hvor han har hatt flere sentrale stillinger innenfor kraftproduksjon og nettvirksomhet. Han har blant annet vært administrerende direktør i Nordkraft...
Artikkelen er 186 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.