Statnett hovedkontor
Statnetts hovedkontor i Nydalen.

Fikk bedre betingelser på grunn av miljøarbeid.

Statnett fikk tirsdag utbetalt sine to første «grønne» obligasjonslån på til sammen 3,6 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål, og Statnetts grønne lån skal brukes på prosjektene Smestad-Sogn og North Sea Link.

Statnett har blitt kvalifisert av Senter for klimaforskning (Cicero), som ga Statnett karakteren mørkegrønn, den beste vurderingen det er mulig å oppnå.

Statnett skriver at de de siste årene styrket arbeidet med å redusere egne klimagassutslipp, bevare biologisk mangfold og sikre anstendige arbeidsforhold for alle som jobber i og for selskapet.

Lånene ble lansert for markedet tirsdag i forrige uke gjennom en investorpresentasjon for institusjonelle investorer. Betingelsene på lånene ble satt gjennom en budprosess blant investorer dagen etter.

Om lag 45 investorer, de fleste skandinaviske, men også ikke-skandinaviske og spesialiserte «grønne» investorer, deltok med ordrer.

– Den sterke interessen for Statnetts miljø- og samfunnsarbeid og Statnett som utsteder, gjorde at lånene oppnådde betingelser klart bedre enn markedsprisingen av Statnetts øvrige lån i markedet, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.