– Vi er glade for å kunne fortelle at det nye systemet ble satt vellykket i drift, sier direktør for System og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe, i meldingen fra Statnett.

Norden er den andre regionen i Europa som legger til rette for konkurranse mellom kraftbørser.

De generelle prinsippene for kapasitetsberegning og prissetting i markedet er ifølge Munthe ikke påvirket av at det er flere børser.