norflex
Illustrasjon av et fleksibelt strømsystem
Foto: Norflex

Viktig første milepæl i pilotprosjektet NorFlex.

  • Øyvind Lie

I pilotprosjektet NorFlex har Agder Energi og samarbeidspartnerne nå oppnådd det de kaller en viktig første milepæl i arbeidet med å skape et marked for kjøp og salg av fleksibilitet i strømnettet, skriver Agder Energi i en pressemelding.

En såkalt ende til ende-test viser at forbruk hos flere typer sluttkunder i Arendal og Grimstad kan kobles ut. Slik testing er et nødvendig steg på veien for å etablere et fleksibilitetsmarked.

NorFlex handler om å gjøre fleksibilitet hos sluttkunder tilgjengelig for nettoperatøren, i perioder der strømnettets maksimale kapasitet er brukt opp. Ved å avtale utkobling av et visst forbruk hos kunder, kan man utsette eller helt unngå kostbare oppgraderinger av nettet, noe som vil bidra til holde nettleien for kundene nede.

Testen som nå er gjennomført medførte at hele markedskjeden for kjøp og salg av fleksibilitet ble prøvd ut. Strømleverandøren Ishavskraft leverte fleksibilitet fra tre av sine sluttkunder, Arendal kommune, Grimstad kommune og Agder fylkeskommune. På Flextools-plattformen fra Enfo tilgjengeliggjorde kundene sin fleksibilitet, og handelsplattformen Nodes ble brukt som markedsplass for handel av fleksibilitet. Nettoperatøren Agder Energi Nett kjøpte fleksibiliteten som Ishavskraft tilbød gjennom verktøyet Gridtools.

I testen ble flere typer forbruk, i hovedsak knyttet til ventilasjon og oppvarming, koblet ut hos forskjellige kunder i Arendal og Grimstad. Varmtvannsberedere, varmekabler og ventilasjonsanlegg var blant kildene som ble koblet ut.