foss
Illustrasjonsfoto

I snitt var den norske kraftprisen 5,5 øre/kWh i andre kvartal.

  • Tore Halvorsen

Redusert eksportkapasitet, sammen med det store hydrologiske overskuddet og høy kraftproduksjon, bidro til historisk lave kraftpriser i Norge i kvartalet. I snitt var den norske kraftprisen 5,5 øre/kWh i andre kvartal, og vi opplevde både historisk lave uke-, dag- og timespriser i løpet av kvartalet, ifølge en pressemelding fra NVE.

Rekordmye snø i fjellet har drevet opp den hydrologiske balansen i år, og i de første to månedene av kvartalet lå balansen nær historisk maksimum. Snøsmeltingen startet senere enn normalt, men da snøsmeltingen kom i gang, ble flere elspotområdene fylt til å nærme seg historisk maks på noen få uker, opplyses det i meldingen fra NVE.

– Forventninger om stort tilsig som følge av snøsmeltingen har ført til at magasinene har blitt tappet for vann gjennom kvartalet. Dette har gitt mer kraftproduksjon enn normalt i andre kvartal i år, og mye nettoeksport ut av landet, sier fungerende avdelingsdirektør Valentin Koestler i NVE.