Foto: Knut Roar Aaberg

Åtte kyr ble drept da en høyspentledning falt ned i Valdres mandag.

  • Stein Arne Bakken

Gårdbruker Knut Roar Aaberg (bildet) mistet fem kviger, to kyr og én kalv i den tragiske ulykken som skjedde mandag formiddag. De forulykkede dyrene var en del av en flokk på 58 dyr, og ble funnet samlet i ledningstraseen med en tråd fra ledningen mellom seg. Det var avisen Valdres...
Artikkelen er 434 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..