Hydro Høyanger
Hydro har advart mot at omklassifisering av 132 kV-nett til distribusjonsnett kan øke nettleien for aluminiumsverket i Høyanger (bildet).
Foto: Hydro

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.

  • Øyvind Lie

I januar 2017 søkte SFE Nett om å få omklassifisere en rekke av sine 132 kV nettanlegg fra transmisjonsnett til regionalt distribusjonsnett. Hvis de hadde forblitt transmisjonsnett, måtte SFE ha solgt anleggene til Statnett, siden det nå kun er Statnett som har lov å eie transmisjonsnett. Bakgrunnen er nye krav...
Artikkelen er 642 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.