Hydro Høyanger
Hydro advarte mot at omklassifisering av SFEs 132 kV-nett ville øke nettleien for aluminiumsverket i Høyanger (bildet). Foto: Hydro

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.

  • Øyvind Lie

I januar 2017 søkte SFE Nett om å få omklassifisere en rekke av sine 132 kV nettanlegg fra transmisjonsnett til regionalt distribusjonsnett. Hvis de hadde forblitt transmisjonsnett, måtte SFE ha solgt anleggene til Statnett, siden det nå kun er Statnett som har lov å eie transmisjonsnett. Bakgrunnen er nye krav...
Artikkelen er 642 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..