Eskil Lunde Jensen
Konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Til tross for betydelig svekket halvårsresultat.

  • Øyvind Lie

Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt for 1. halvår på 34 millioner kroner. Det er 79 millioner kroner lavere enn for samme periode i 2019.

– Med svært lave kraftpriser som er sterkt preget av våtår og hydrologisk overskudd samt redusert utvekslingskapasitet til Europa, er vi tilfreds med halvårsresultatet, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i en pressemelding.

Han legger samtidig til at kraftprisutviklingen tilsier at resultatene for 2020, og sannsynligvis også 2021, vil bli vesentlig lavere enn 2019.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var i 1. halvår i år på henholdsvis 1 240 GWh og 101 GWh, mot 1 179 GWh og 111 GWh i 2019.

Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) i 1. halvår 2020 var kun 102 NOK/MWh, en reduksjon på hele 75 prosent fra 414 NOK/MWh i 2019. Prissikring bidro imidlertid til at oppnådd salgspris på vannkraft i 1. halvår 2020 ble 194 NOK/MWh, altså betydelig mer enn selskapet ville fått i spotmarkedet.

Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 1. halvår ble på 135 millioner kroner, som er 229 millioner kroner lavere enn året før. Reduksjonen i EBITDA kommer som følge av de lave prisene.