Anders Opedal
Anders Opedal blir den neste konsernsjefen i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland

Den nye konsernsjefen Anders Opedal får 9,1 millioner i grunnlønn.

Styret i Equinor har utnevnt Anders Opedal som ny konsernsjef i Equinor fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil fratre etter seks år som konsernsjef og mer enn 40 år i selskapet, opplyses det i en pressemelding.

– Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor, i meldingen.

Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. Han begynte i Equinor som petroleumsingeniør i 1997.

Første ingeniør

Opedal er ingeniør med en mastergrad fra NTNU og har en MBA fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh.

Han er ifølge meldingen den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor.

Eldar Sætre blir 65 år tidlig neste år, og ifølge meldingen indikerte han før sommeren til styret at dette kan være et naturlig tidspunkt for å pensjonere seg.

Godt betalt

Opedal vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner. Han skal inngå i ordningen for variabel lønn innenfor de rammer som tidligere er etablert for konsernsjefen i Equinor. Hans variable lønn skal ha en årlig målbonus på 25 prosent, maksimum 50 prosent,  og såkalte langtidsinsentiver på 30 prosent av grunnlønnen.

Han vil videre motta et fastlønnstillegg på 18 prosent av grunnlønn i stedet for pensjonsopptjening over 12G.