Vamma 12
Vamma 12-aggregatet.
Foto: Hafslund E-CO

Historisk lave kraftpriser fjernet to tredeler av Hafslund E-COs overskudd.

  • Øyvind Lie

I første halvår i år fikk Hafslund E-CO et resultat etter skatt på 518 millioner kroner, mot 1632 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt gikk i perioden tilbake fra 2902 millioner kroner til 739 millioner kroner.

Oppnådd kraftpris i første halvår i år ble kun 12,0 øre/kWh mot 43,7 øre/kWh for 1. halvår i 2019. Det bidro til at selskapets driftsinntekter i perioden falt fra 6392 millioner kroner til 1637 millioner kroner.

Sikringskontrakter bidro imidlertid til å dempe fallet. Den oppnådde kraftprisen i første halvår var 18 prosent høyere enn spotprisen i perioden, opplyser Hafslund E-CO.

– Første halvår 2020 er preget av koronapandemi og historisk mye nedbør med resulterende lavt kraftprisnivå. Kraftprissikringer og godt bidrag fra eierskapet i Eidsiva bidrar til å styrke resultatet. Organisasjonen har taklet utfordringene som følge av koronapandemien på en god måte og levert solid drift og beredskap i perioden, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i en børsmelding.