Kvinneandelen i kraftbransjen er fremdeles lav. Til høyre i bildet ser vi Linda Haugvaldstad, som ledet utprøvingen av Lysebotn 2 som 29-åring.
Foto: Øyvind Lie

Har økt med ett prosentpoeng på 15 år.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Den totale kvinneandelen i kraftnæringen var i 2019 21 prosent. Tallet stammer fra en rapport Energi Norge bestiller annethvert år fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som beskriver de sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet. Tallene for 2019 er nettopp blitt klare. Antall kvinner har så å si stått på stedet hvil de...
Artikkelen er 421 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.